KINESITHERAPEUTEN

Ingrid Borgonjon

rizivnummer 5-15350-11-521

ingrid@kine-gent-watersportbaan.be

Rilana Bousery

rizivnummer 5-54217-41-527

rilana@kine-gent-watersportbaan.be

Dit zijn onze specialisaties

Respiratoire kine

Voor kinderen en volwassenen

Autogene drainage en ademhalingstechnieken
Expectoratietechnieken met PEP, Flutter, …
Inspiratietechnieken, mobilisaties thorax, technieken Postiaux
Aanleren inhalatietechnieken medicatie en aërosol
Reinigen bovenste luchtwegen met fysiologisch water, neuskannetje
 
Voor hyperproductieve luchtwegen, dysfunctioneel ademen en longaandoeningen zoals
 mucoviscidose, bronchiëctasieën, bronchiolitis, pneumonie, longfibrose, astma, COPD, ABPA, PCD 
Ook respiratoire behandelingen bij longchirurgie en post-Covid.

 

Niet-coöperatieve patiënten die respiratoire kine nodig hebben, zoals bepaalde stadia bij spierziekten en hersenletsels, behandelen wij niet. Technieken zoals cough-assist, niet-invasieve beademing, broncho-aspiratie en handelingen met tracheocanules passen wij hier niet toe.

Oedeemtherapie en lymfedrainage

Oedeem is een opeenstapeling van lymfevocht waardoor zwelling kan ontstaan.
Hierbij onderscheiden we 3 soorten oedeem: lymfoedeem, lipoedeem en oedeem bij veneuze aandoeningen.
De meest aangewezen behandeling van oedeem is Decongestieve Lymfatische Therapie (DLT).
Hieronder verstaan we de combinatie van huidzorg, compressietherapie, oefentherapie en manuele lymfedrainage.
Bij het luik van de manuele lymfedrainage passen wij technieken toe van zowel Földi, Vodder als Belgrado, dit om via de kwaliteiten die iedere techniek biedt, de beste behandelingen te kunnen voorzien.
Wij onderzoeken, evalueren en bekijken samen met U de therapiemogelijkheden om zo tot een optimale en gepersonaliseerde behandeling te komen.
Zie ook www.oedema.be (zoek therapeut) en www.belymph.org
Doordat wij constant bijscholen in onze specialisaties beschikt onze praktijk over:
Bijzondere Beroepsbekwaamheid in Respiratoire Kinesitherapie
Erkenning bij de Belgische Vereniging voor Respiratoire Kinesitherapie, zie www.ABKR-BVRK.be
Kwaliteitslabel van Pro-Q-Kine, zie www.kinesitherapie.be