Martelaarslaan 403 is gelegen in een doodlopende kasseistraat.
Parkeerinfo: parkeren kan in het straatje zelf, dit is oranje tariefzone 1,50 euro/uur of vlakbij is de parking Delhaize Watersport
Halte “Bernard Spae” tram 2 en 4